VietTUG.org - old forum

id = 3717, parent = 3541, thread = 3481, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = nqthang235, ip = 210.245.52.11, time = 2007/06/25 (1182781820) ,
subject = Re:Dùng tiếng Việt với LaTeX, hits = 0, karma = 2+0-,
dduyhai:
Phần mềm TeX đầu tiên được đưa về Việt Nam có lẽ là của thầy NHVH mang từ Mỹ về với giá 200 USD (phần mềm bản quyển hẳn hoi nhé) từ đầu thập niên 90 của thế kỷ 20 thuộc thiên niên kỷ trước. Nhưng do lúc đó máy tính hiếm như Sao La và có lẽ là do nhận thức của mọi người chưa đúng về nó nên chẳng biết nó đã lưu lạc nơi nào. Nhưng việc soạn thảo TeX vẫn phải đến và lúc đó là dùng AMSTeX thì phải. Mọi thứ đều rất thủ công và nặng nhọc, đặc biệt là với Tiếng Việt, các Marco bỏ dấu ra đời. Em còn lưu giữ được các file nguồn tex cho hai cuốn sách "Đại số tuyến tính" của thầy Nguyễn Hữu Việt Hưng và "Phương pháp mô phỏng số Monte Carlo" của thầy Nguyễn Quý Hỷ được soạn bằng các marco ấy. Nhìn vào mấy file đấy mà thấy nể phục các vị tiền bối thật. Các thầy chẳng quản khó nhọc mà kỳ công soạn lên những tác phẩm Toán học cho hậu thế.
Hehehe...
Cuốn sách ĐSTT của thày Hưng là thày gõ bằng TCVN3 rồi tôi viết cho thày một đoạn chương trình con con để chuyển sang dạng macro. Thày Hưng bận như thế thì lấy đâu ra thời gian mà viết nguyên bằng macro. Cái file macro tv.tex đi kèm đấy là của thày Điển cho thày Hưng, sau tôi sửa lại cho phù hợp với biên dịch của thày Hưng.