VietTUG.org - old forum

id = 3657, parent = 3650, thread = 3633, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = nhdien, ip = 222.254.24.157, time = 2007/06/15 (1181863850) ,
subject = Re:PcTeX 6 nhà mình ai dùng thử chưa !, hits = 0, karma = 1+0-,
Tôi đã dùng thử bản Pctexv6 chạy vẫn bình thường, đây mới chỉ là bản thử 25 ngày. Tiếng Việt nếu ai vẫn còn dùng Tcvn với gói lệnh của tôi cho bản Pctexv5 vẫn còn chạy được trong phiên bản mới này. Bạn hãy đến trang Web của tôi http://nhdien.infinites.net trong mục LaTeX để lấy về (với phiên bản Pctexv5). Việc cài đặt có thay đổi dòng tùy chọn:
C:\Program Files\PCTeX\PCTeXv5 thành C:\Program Files\PCTeX\PCTeXv6

Mật khẩu của gói lệnh là nguyenhuudien.

Các bạn nên chuyển dùng MikTeX và VieTeX tiện hơn rất nhiều với cả Unicode nữa.