VietTUG.org - old forum

id = 3650, parent = 3647, thread = 3633, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong4012, ip = 58.187.59.188, time = 2007/06/12 (1181648317) ,
subject = Re:PcTeX 6 nhà mình ai dùng thử chưa !, hits = 0, karma = 0+0-,
Không biết toantm
Bác nào dùng PCTEX6 rồi cho em hỏi cách cài đặt Tiếng Việt với. Em bắt chước cách của PCTEX5 nhưng không được. Xin cám ơn nhiều nhiều.
Đã cài đặt như thế nào mà lại không sử dụng được tiếng Việt chứ. Cách cài đặt PCTEX6 mình đã thử sử dụng tiếng Việt rùi mà. Về cách cài đặt sử dụng luôn bản VNTEX.ZIP (2.06MB - Phiên bản bao nhiêu em không nhớ).

Mình nghĩ một lý do khá quan trọng mà khi cài đặt tiếng Việt không thành công đối với PCTEX là: trước khi cài đặt tiếng Việt thì nó đòi hỏi fonts của windown phải được cài đặt "một số" fonts .vn rồi. Khi cài đặt theo nguyên tắc nó sẽ sử dụng những fonts này. Bạn thử cài lại một lần nữa xem sao, chúc thành công nha.