VietTUG.org - old forum

id = 3647, parent = 3633, thread = 3633, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = toantm, ip = 203.113.130.216, time = 2007/06/12 (1181644329) ,
subject = Re:PcTeX 6 nhà mình ai dùng thử chưa !, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác nào dùng PCTEX6 rồi cho em hỏi cách cài đặt Tiếng Việt với. Em bắt chước cách của PCTEX5 nhưng không được. Xin cám ơn nhiều nhiều.