VietTUG.org - old forum

id = 3633, parent = 0, thread = 3633, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong4012, ip = 58.187.167.147, time = 2007/06/07 (1181220914) ,
subject = PcTeX 6 nhà mình ai dùng thử chưa !, hits = 2693, karma = 0+0-,
Nhà mình đã ai dùng thử PcTeX6 chưa. Em thấy bản mới cũng hay thật mà không thấy ai nhà mình nói về nó cả. Giao diện mới hơn chút nhưng mà em thấy hay nhất là chèn hình có lệnh Insert Graphic rất là hay: chèn được nhiều thể loại ảnh (esp, jpg, pdf, ps, png, gif...). Chạy rất là ngon, mỗi cái là em đang dùng key trial 30 ngày mới đau chứ. Cả nhà mình ai có key của nó không chia xẻ cho mọi người cùng sử dụng đi.

PcTeX6

key
HTPRN-WL3SF-JPN6U-WAG5N-N6TJ6