VietTUG.org - old forum

id = 3614, parent = 3613, thread = 3612, catid = 24, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.225.90, time = 2007/06/04 (1180945414) ,
subject = Re:Viết documentclass, hits = 0, karma = 0+0-,
Xin chào!

Phân biệt được gói và lớp
lớp => dính dáng chủ yếu đến layout, ảnh hưởng đến toàn bộ tài liệu
gói => thực hiện những mục tiêu cụ thể, ảnh hưởng một phần tài liệu

TeX hầu như thỏa mãn mọi nhu cầu của người dùng. Vì thế, trước khi viết cái gì, nên tìm trong wiki:LC, xem thử có làm chưa Nếu có rồi thì tìm cách áp dụng cho thật tốt! Và nếu chưa thì hãy thử viết. Hai cuốn sách gối đầu cho dân TeX devel là wiki:LCwiki:TeXbyTopic.

Có rất nhiều dự án cho ViệtTUG, như đã nói ở đây. Mình rất muốn làm . Nhưng... đâu có feedback mà làm Chuyển trang ViệtTUG qua trang thương mại họa may mấy dự án ấy có tiến triển hơn . hì.

Với những kinh nghiệm đã có, mình có thể giúp dduyhai làm một cái gì đó (chọn đi!). Riêng đề thi và quản lý đề thi , /me đang làm cho trường và có thể công bố kết quả vào tháng 8 tới đây. Muốn bắt đầu thì đọc article.cls và chương dành cho wiki:ClassWriter

Tuy nhiên, theo mình nghĩ, học được cái đã có và dùng cho tốt cũng là một việc không dễ dàng gì: conTeXt, pstricks (Mr. hhp đâu rồi!!!), etc.

Chúc vui!