VietTUG.org - old forum

id = 3613, parent = 3612, thread = 3612, catid = 24, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 125.234.15.0, time = 2007/06/04 (1180903092) ,
subject = Re:Viết documentclass, hits = 0, karma = 1+0-,
dduyhai:
2. Mẫu khóa luận, luận văn, luận án;
Cố lên bạn ơi, riêng cái (2) ấy, lão kyanh làm hoài vẫn chưa thấy xong (nói nhỏ kẻo lão lại phạt )

Mình cũng định viết cái mẫu giáo án (đã bàn nhiều rồi), mà cũng chưa thể ra nổi.

Chúc bạn mau tìm ra lối đi, cứu giúp mọi người, trong đó có /me nhé !!!