VietTUG.org - old forum

id = 3612, parent = 0, thread = 3612, catid = 24, locked = 0, moved = 0,
userid = dduyhai, ip = 58.187.9.6, time = 2007/06/03 (1180887164) ,
subject = Viết documentclass, hits = 1230, karma = 0+0-,
Tại hạ đang có nhu cầu viết các document class (*.cls) nhưng mà không biết bắt đầu từ đâu. Đọc clsguide lại càng thấy mù tịt.
Nói rõ hơn là thế này, tại hạ muốn viết mấy cái document class như sau:
1. Đề thi;
2. Mẫu khóa luận, luận văn, luận án;
3. Lecture note;
4. Và một số thứ nữa chưa nghĩ ra hết .
Đại ca nào có bí kíp nào dễ đọc hay có vài tuyệt chiêu gì đó chỉ cho tại hạ với.