VietTUG.org - old forum

id = 3603, parent = 3602, thread = 66, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong4012, ip = 58.187.162.124, time = 2007/05/25 (1180056907) ,
subject = Re:Hình nền với TeX, hits = 0, karma = 0+0-,
Đúng là nó có phần để nhập key thật. Mình không sử dụng nó nên cũng khong biết sử dụng đến bao giờ thì nó bắt phải nhập key nữa. Mình đã cố tìm trên mạng nhưng cũng không thể tìm được key của nó. Trang Viettug không đề cập, bàn về chuyện crack; nếu bạn có nhu cầu tìm kiếm một số crack hay là seri hoặc keygen thì bạn có thể vào trang sau để tìm kiếm: trang này khá là đầy đủ và free

http://crackdb.com/