VietTUG.org - old forum

id = 3601, parent = 3565, thread = 66, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong4012, ip = 58.187.58.110, time = 2007/05/24 (1179966189) ,
subject = Re:Hình nền với TeX, hits = 0, karma = 1+0-,
Ặc em xin lỗi cả nhà mình. Ribbit vẫn có thể sử dụng được trong: word, powerpoint và excel nữa vì office có chức năng plug in để dẫn các chương trình tích hợp.