VietTUG.org - old forum

id = 3600, parent = 3598, thread = 3555, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.254.119.35, time = 2007/05/23 (1179939212) ,
subject = Re:Làm index cho Author và subject, hits = 0, karma = 0+0-,
tyty ơi, phuongnam không biết xài bibtex. Bác hay ai đó viết một bài đi. Thanks in advance!