VietTUG.org - old forum

id = 36, parent = 0, thread = 36, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.8, time = 2005/09/05 (1125933663) ,
subject = to Hạnh: bác phụ trách box này nhé!, hits = 1310, karma = 0+0-,
Cái pctex 4.0 thì /me mần được. bản mới hơn thì phải nhờ bác Hạnh thôi!

Nhớ ghé qua nhé