VietTUG.org - old forum

id = 3591, parent = 0, thread = 3591, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.226.66, time = 2007/05/23 (1179915713) ,
subject = Trang tải về được thiết kế lại, hits = 955, karma = 0+0-,
Chủ đề này trao đổi (thêm) về bài viết: Trang tải về được thiết kế lại

BBCODE MỚI!!!

Khi liệt kê các tập tin ở trang tải về, bạn còn được cung cấp bbcode. Bạn chép bbcode này dán vào bài viết diễn đàn để có bài viết, ví dụ file:9points.png được cho bởi { {file=9points.png} } (các dấu ngoặc viết liền nhau nhé).

Ngoài ra, nếu thay file= bởi files=, bạn được liên kết tìm kiếm các tập tin ở trang tải về. Ví dụ: files:ams.

TIPS: bạn chọn trích dẫn bài viết này để xem cách mình dùng các bbcode mới!