VietTUG.org - old forum

id = 3565, parent = 3548, thread = 66, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong4012, ip = 58.187.165.23, time = 2007/05/19 (1179556323) ,
subject = Re:Hình nền với TeX, hits = 0, karma = 0+0-,
Ribbit chỉ hỗ trợ trực tiếp trên word thôi chứ powerpoint thì không hỗ trợ soạn thảo công thức. Còn việc chọn công cụ soạn thảo nào Ribbit hay Math Type v5.2 là do bạn chọn công cụ ở thanh toobars (muốn hiển thị sử dụng cái nào thì chọn cái đó thôi)

Ribbit có một nhược điểm là nó không thể dịch được tiếng việt mà chỉ dịch công thức toán là ngon thôi.

Theo mình tốt nhất là:

1: Nếu đánh toán thì dùng tex

2: Nếu trình diễn dùng powerdot

Cho nó chuyên nghiệp