VietTUG.org - old forum

id = 3547, parent = 66, thread = 66, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = nguyenquoc, ip = 222.254.232.26, time = 2007/05/10 (1178795441) ,
subject = Re:Hình nền với TeX, hits = 0, karma = 1+-1-,
So sánh Math Type v5.2 và Ribbit

thằng Math Type có cho ra kí hiệu Toán học và nó có cả kiểu chữ chính thống giống trong TeX của chúng ta ( font : Eulid ) , khi cài đặt nó tự nhúng vào Word và Power Point . Do đó , khi sử dụng ta mở nó là xài , tuyệt chiêu là nó chỉ để lại chữ và kí tự thôi ,không giống như mình copy hình dáng vào Word hay power Point , trong word ta khó thấy , nhưng trong power point ta thấy rõ điều đó .

Còn thằng Ribbit , nó đòi crack và nó cho ra kí hiệu chính thống giống như trong Tex của chúng ta . Khi add nó vào Word dường như ta không phông biệt , đó là tập tin ảnh , lưu ý trên power point ta thấy nó dán vào và thấy rõ nền của chữ là màu trắng , điểm này nó thua Math Type . Nếu nó khắc phục được điều này thì cái thằng Math Type phá sản và không ai đụng tới luôn . Do đó , ai làm được ý tưởng mình nói thì cho mình hay với .

Mình vừa mang SWP v5.5 về nhưng không có key gen , mình gửi thư qua mang công ty cho mình số crack nhưng rồi lại vào một cửa ải mới không biết làm như thế nào , Ai làm được giúp mình với . tài liệu tải về từ đây chỉ hướng dẫn cài tiếng việt . Vậy tài liệu hướng dẫn sử dụng chung ở đâ,u gửi cho mình luôn nhe

mong hồi âm [email protected]