VietTUG.org - old forum

id = 3540, parent = 3539, thread = 3481, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.254.113.245, time = 2007/05/10 (1178730181) ,
subject = Re:Dùng tiếng Việt với LaTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
Theo viettug,hiện nay chưa có hỗ trợ unicode cho Winedt ? Tại sao trên winshell được nhỉ ?Trước đây winshell cũng như winedt bây giờ?
Thật sự là như thế. Có thể là tươg lai gần WinEDT sẽ hỗ trợ Unicode. Có thể WinEDT gặp khó khăn về khía cạnh lập trình, hoặc họ thấy rằng không cần thiết (bà con Việt xài đồ chùa, có mua bao giờ đâu , nên lấy đâu ra tiền để họ đủ sức phát triển tiếp )
cân bằng cho tỷ lệ 2/1 nghiệt ngã đến vô lý (chuyện hài truyền tai nhau )
Vì dùng vntex của thầy NHD thôi. Chứ bản VnTeX của anh Thành thì free hoàn toàn mà (phân biệt hai gói vntex).
Nhưng mệnh đề (a) buồn cho người Việt!!
Cớ gì lại buồn? Có rất nhiều người vẫn thích (a) đấy thôi. Dù còn nhiều người vẫn mần theo (b). Right?
Ble (một ông mà nhiều bà đi theo để ...hỏi) nên hơi phiền Viettug.
Rất vui được nói chuyện với ble!