VietTUG.org - old forum

id = 3539, parent = 3538, thread = 3481, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = ble, ip = 222.254.210.99, time = 2007/05/09 (1178727031) ,
subject = Re:Dùng tiếng Việt với LaTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
viettug:
Vì quá cần Unicode, chắc ble phải thử một editor khác: đó là wiki:texmaker hoặc notepad++
1. Theo viettug,hiện nay chưa có hỗ trợ unicode cho Winedt ? Tại sao trên winshell được nhỉ ?Trước đây winshell cũng như winedt bây giờ?

2. Tôi thích dùng winedt bởi lẽ, ngoài chuyện giao diện đẹp , nó cân bằng cho tỷ lệ 2/1 nghiệt ngã đến vô lý (chuyện hài truyền tai nhau )từ trước tới giờ:

a. Miktex(miễn phí)+winshell(miễn phí)+vntex(đô la):2/1
b. winedt(đô la)+vntex(đô la)+Miktex(miễn phí):2/1

Huề cả làng. Nhưng mệnh đề (a) buồn cho người Việt!! Tôi chỉ buồn không trách ai đâu nha!


Cám ơn Viettug! Ble (một ông mà nhiều bà đi theo để ...hỏi) nên hơi phiền Viettug.