VietTUG.org - old forum

id = 3531, parent = 3529, thread = 3508, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.235.236.70, time = 2007/05/08 (1178570430) ,
subject = Re:Chương trình tạo trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
To viettug,
Bấy lâu nay có khoẻ không? Mong rằng em vẫn mạnh khoẻ và luôn phát kiến tìm ra được những điều mới mẻ.
Cám ơn em. Trình MUCH đã chạy được trong Windows. Cũng nhờ em, tôi chỉ lấy cái cygwin1.dll từ VnMik của em qua là chạy ngay. (Tôi đã thử 3 file cygwin1.dll rồi mà không có cái này thíh hợp).
Cám ơn lần nữa.