VietTUG.org - old forum

id = 3529, parent = 3525, thread = 3508, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.236.112, time = 2007/05/07 (1178549299) ,
subject = Re:Chương trình tạo trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào thầy!

Rứa thì thầy cứ ngâm cứu `much` ở Puppy cho thật tốt. Em cũng xem qua và chưa thấy nó thu hút em lắm. Việc dùng nó hơi khó, nên muốn có nhiều người thử thì phải có người tiên phong.

Còn làm thế nào để `much` có thể chạy trên cygwin bên windows, thầy để em lo!

Chúc thầy vui!