VietTUG.org - old forum

id = 3525, parent = 3517, thread = 3508, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.235.236.55, time = 2007/05/07 (1178525966) ,
subject = Re:Chương trình tạo trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
ToTexhax,
Rất cám ơn bạn.
Việc dùng much trong Linux (Puppy) thì tôi đã thử đang thử vọc nó xem sao.
Tôi muốn dùng nó trong Win (vì có lẽ có nhiều người dùng Win hơn?) Nếu có nhiều người dùng much thì mới có thể nâng cấp nó dễ dàng hơn (nhiều người có ý rất xác đáng, ý mới ...)
Lần nữa cám ơn bạn.
(PS: Tôi sẽ thử phần cygwin... của VnMik3 - Tôi rất thích những trình chạy được và gọn nhẹ-)