VietTUG.org - old forum

id = 3517, parent = 3508, thread = 3508, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = texhax, ip = 222.252.237.95, time = 2007/05/06 (1178441326) ,
subject = Re:Chương trình tạo trắc nghiệm, hits = 0, karma = 1+0-,
Chào thầy Chú!

> Tôi tìm được gói much-0.03-20060429-win.zip
> rất hay theo giới thiệu của nó.

Nhận xét của em sau khi dùng thử:

* gói này kô được cập nhật gần 1 năm rồi
* cách quản lý rất phức tạp, không thích hợp cho người dùng bìh thường hoặc người dùng thích sự đơn giản (mặc dù `much` dùng các script chính là sự đơn giản)
* `much` chỉ hỗ trợ câu hỏi nhiều lựa chọn, chỉ là một mặt của vấn đề "trắc nghiệm"
* cách biên dịch khác phức tạp và qua nhiều giai đoạn
* có ít nhất 3 điểm cần khắc phục (theo tác giả)

Các điểm hay của `much`? hãy xem mục đích của nó:
"The program was developed with the following situation in mind: suppose you need to administer a test to a few hundred students and that you have decided that this test will be a multiple-choice test, which makes for easy grading. Just feed the answers to a simple computer program and out come the grades of the test"
> Không liên kết được với file cygwin1.dll

Thầy có dùng Linux mà? Thử trên Linux cho khoẻ đi thầy. Theo kinh nghiệm của em thì để có bộ cygwin chạy được cũng nhiêu khê lắm! (thầy có thể thử chép toàn bộ thư mục vnmik3/bin ra mà xài -- đó là bộ cygwin em đã từng dùng tốt)

Cám ơn thầy. Chúc thầy cuối tuần vui vẻ!