VietTUG.org - old forum

id = 3515, parent = 3511, thread = 3508, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = ble, ip = 222.254.208.163, time = 2007/05/05 (1178311131) ,
subject = Re:Chương trình tạo trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
hoangoclan:
Đối với gói examdesign của Jason Alexander, bác tải gói của bác Tuấn về trong đó có file examdesign.cls(đã modified) mà, hoặc nếu bác dùng miktex có thể tìm thấy trong mpm sau đó add vô là xong. Nếu không thấy bác tải gói này tại đây. Tài liệu tiếng Việt của gói này bạn có thể tải xuống từ trang này
Cám ơn bác lắm lắm!