VietTUG.org - old forum

id = 3513, parent = 3511, thread = 3508, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.237.95, time = 2007/05/04 (1178296025) ,
subject = Re:Chương trình tạo trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Hi,

Cái link cuối cùng hoangoclan đưa ra có mấy cái hình coi kô đã mắt lắm (muốn đã phải vào xxx.com cơ ). Bác làm ơn tải lên http://turboupload.com hoặc cái gì đó sạch sẽ một chút
Bà con có thể tải về ở đây

Cám ơn!