VietTUG.org - old forum

id = 3509, parent = 3508, thread = 3508, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 125.234.241.202, time = 2007/05/04 (1178294399) ,
subject = Re:Chương trình tạo trắc nghiệm, hits = 0, karma = 0+0-,
Trên Windows các bác tải cygwin1.dll rồi thả vào thư mục chứa much.exe là ổn. Procedure của thằng này cũng khá phức tạp, để tìm hiểu thử xem có vọc được chi không?