VietTUG.org - old forum

id = 3324, parent = 3322, thread = 2255, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.253.24.165, time = 2007/03/15 (1173944555) ,
subject = Re:TeXnicCenter v 1beta7 ( với auto completion ), hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn hãy gửi các tập *.tex và các tập tin *.log. MÌnh không biết hiện bạn gặp phải lỗi như thế nào, nên chưa thể giúp bạn được.

Nội dung các tập tin bạn có thể dán vào http://viettug.org/code (nhớ lấy liên kết dán vào bài viết ở diễn đàn nhé)

Vui vẻ!