VietTUG.org - old forum

id = 3322, parent = 2990, thread = 2255, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = thaomap, ip = 58.187.67.175, time = 2007/03/15 (1173922809) ,
subject = Re:TeXnicCenter v 1beta7 ( với auto completion ), hits = 0, karma = 0+0-,
Em mới tham gia diễn đàn.
Em cũng dùng TXC nhưng chỉ là mới biết về LaTex thui a ạ. May quá đang mắc thì đã được a giải quyết giúp! nhưng vẫn có lỗi a ạ. Khi gõ thì hiển thị được tiếng Việt nhưng khi dịch thì vẫn bị lỗi font. em có vài file mẫu *.TeX nhưng không dịch được, toàn báo thiếu gói gì gì đó... không biết giờ em phải cài những gì? a chỉ giúp em với!
Chân thành cảm ơn a!