VietTUG.org - old forum

id = 3317, parent = 3315, thread = 2255, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 203.162.3.160, time = 2007/03/13 (1173803097) ,
subject = Re:toRe:TeXnicCenter v 1beta7 ( với auto completio, hits = 0, karma = 0+0-,
Bác kyanh ơi!
Với file *.log như trên thì chắc chắn là bác tyty đã dùng gói viettex của thầy Điển rồi. Nếu mà bác tyty không cài gói này chẳng lẻ bác đã tích hợp gói này vào VnMiK, lâu ngày wá có khi nào bác quên mất không? Bác tyty lên trang web của Nguyễn Hữu Điển cập nhật lại gói viettex xem có khắc phục được lỗi trên hay không?

Chứ rong vntex làm gì có font vntime, mà lệnh dùng font kiểu ấy em mới tìm thấy trong sách Mr. Điển mới có.