VietTUG.org - old forum

id = 3312, parent = 3311, thread = 2255, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = tyty, ip = 137.224.252.10, time = 2007/03/12 (1173710836) ,
subject = Re:toRe:TeXnicCenter v 1beta7 ( với auto completio, hits = 0, karma = 0+0-,
poor me! vậy mà mình remove hết MikTex 2.4 để chuyển sang dùng VnMik 3.03 cho gọn nhẹ nhưng nó phát sinh lỗi tùm lum. Lúc trước dùng mấy cái file *.bat để dịch phần pstricks (mặc dù đã sữa đường dẫn) nhưng không ra gì hết. Chắc phải quay lại MikTex 2.4

P.S: to thầy Chú: mình nên dùng MikTex 2.4 đúng không thầy???