VietTUG.org - old forum

id = 3311, parent = 3309, thread = 2255, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 125.234.243.193, time = 2007/03/12 (1173701421) ,
subject = Re:toRe:TeXnicCenter v 1beta7 ( với auto completio, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình cũng ko rõ mấy dòng trên nói gì. Lỗi này mình nghĩ do thiếu files tfm của vntime. Cái này do bác kyanh lúc cập nhật VnMik đã quên gói font của thầy Điển chắc. Sao bác ko cài vntex cho khỏe, dùng input encoding là utf8 cho tiện. Bác dùng notepad++ làm editor rồi viết một file *.bat cho file tex cần biên dịch, ví dụ:

pdflatex -interaction=nonstopmode henry.tex
start henry.pdf

Sau đó trong notepad++ bác nhấn f5 rồi nhập tên của file *.bat enter là ngồi rung đùi được, nếu có lỗi bác mở log file ra xem, nếu bác muốn pdflatex dừng xử lý khi có lỗi thì dùng tham số "--errorstopmode"

Editor dễ dùng nhất theo tôi nghĩ trên windows là Notepad++.

Chúc bác thành công!

PS: Nghe nói VnMik của bác kyanh bị nghẻo rồi, nhưng bác vẫn có thể trao đổi với bác ấy để có giải pháp, bác ấy là người làm VnMiK mà.