VietTUG.org - old forum

id = 3307, parent = 3299, thread = 3298, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = tyty, ip = 137.224.234.16, time = 2007/03/10 (1173497505) ,
subject = Re:Chèn hình, hits = 0, karma = 0+0-,
Trong hệ trục tọa độ 2 chiều, giả sử trục tung đo lường xác suất còn trục hoành đo lường các giá trị xảy ra. Mình muốn cho chữ "Xác suất" chạy dọc theo trục tung thì làm như thế nào ạ? Xin diễn đàn giúp mình với