VietTUG.org - old forum

id = 3298, parent = 0, thread = 3298, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = peter, ip = 210.245.31.15, time = 2007/03/07 (1173286372) ,
subject = Chèn hình, hits = 1108, karma = 1+-2-,
Các bác cho mình hỏi, có cách nào chèn hình, hình nằm bên phài và bên trái là tex? Giống như là chèn hình trong word, hình mình muốn "kéo" đi đâu cũng đuợc.