VietTUG.org - old forum

id = 3269, parent = 3250, thread = 2255, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = lyhai08, ip = 222.254.132.236, time = 2007/02/27 (1172521773) ,
subject = Re:toRe:TeXnicCenter v 1beta7 ( với auto completio, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào Kỳ Anh! Chúc một năm mới tốt lành.
Mình khoái món TNC rùi, nhưng khổ nỗi khi chèn hình vào, cho xuất ra dạng PS hay DVI thì nó hiển thì hình chèn vào, nhưng khi xuất trực tiếp ra PDF thì nó báo lỗi và không hiển thị hình. Dị là sao, Kỳ Anh giúp mình với.