VietTUG.org - old forum

id = 3260, parent = 3257, thread = 3257, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.253.29.244, time = 2007/02/24 (1172261034) ,
subject = Re:Gõ phông tiếng Nga trong VnMik 3.03, hits = 0, karma = 0+0-,
Chào newman!

Mình rất tiếc không biết gì về việc sử dụng tiếng Nga trong TeX.

Thử tìm trong nhóm người dùng TeX Nga (http://www.cemi.rssi.ru/cyrtug/) thấy thông tin đã cũ (trừ trang về BaKoMa). Tìm ở CTAN không thấy gói slavo, nhưng về hỗ trợ tiếng Nga thì thấy gói eskdx là khá mới (cập nhật ngày 17 tháng 12 năm 2006); nhiều gói/tài liệu liên quan khác có ở http://ctan.org/cgi-bin/search.py?metad … ch=russian ;

Về nguyên tắc, một gói latex có thể dùng cho MiKTeX/VnMiK. Tuy nhiên, theo mình đoán, gói slavo dùng cho pctex như newman nói có thể có cơ chế dùng font khác (ví như việc dùng tiếng Việt trong pctex theo cách của thầy Nguyễn Hữu Điển) --> không dùng được trong VnMiK.

Ăn ốc nói mò, rất tiếc mình không giúp được newman!

PS: lshort tiếng Nga : ftp://tug.ctan.org/pub/tex-archive/info … ussian.zip