VietTUG.org - old forum

id = 3259, parent = 3258, thread = 3258, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.255.144.42, time = 2007/02/23 (1172225725) ,
subject = Re:Tại sao nên dùng VnTeX, hits = 0, karma = 0+0-,
Việc dùng tiếng Việt trong TeX và LaTeX hiện nay có nhiều cách (omegavn, gói của Nguyễn Hữu Điển, gói VnTeX). Trong đó, có thể nói VnTeX được hỗ trợ một cách chính thức bởi TUG (http://tug.org/ ).

Hai cách dùng mà loveoflive đưa ra, đều gọi tới gói VnTeX (có nghĩa là, babel hỗ trợ vntex). Vì vậy, việc dùng tiếng Việt là như nhau. Tuy nhiên, dùng babel nhằm mục đích hỗ trợ đa ngôn ngữ : trong một bài báo, với gói babel có thể chỗ này dùng tiếng Việt, chỗ này dùng tiếng Anh, tiếng Đức,... (Gói OmegaVn cũng có thể làm điều này, tuy nhiên, OmegaVN chưa trở thành một gói chính thức ở CTAN, mặc dù Omega thì có).

Với gói VnTeX, có thể dùng các encoding khác nhau (cụ thể , hai cách mà loveoflive đưa ra là dùng UTF-8; việc dùng UTF8x là một workaround ...). Việc dùng Unicode hiện nay đã phổ biến và là hỗ trợ chính thức.

loveoflive cứ yên tâm dùng gói VnTeX đi. Một trong hai cách đều được (nhưng với bài báo tiếng Việt thuần tuý, cách đầu tiên đơn giản hơn). Về chi tiết của các cách dùng gói VnTeX, có thể tham khảo trong tài liệu của gói này, hoặc ở http://vntex.org/

Chúc một năm mới nhiều niềm vui!