VietTUG.org - old forum

id = 3258, parent = 0, thread = 3258, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = loveoflife, ip = 158.130.21.22, time = 2007/02/23 (1172192899) ,
subject = Tại sao nên dùng VnTeX, hits = 923, karma = 0+0-,
Trước kia tôi chỉ dùng (La)TeX với tiếng Anh nên không thạo lắm về dùng với tiếng Việt. Tôi cần dùng Unicode để gõ chữ Việt. Theo tôi biết thì có 2 cách để gõ chữ Việt Unicode với LaTeX:
  1. Dùng gói vnTeX và thêm ở preamble:
    \usepackage[utf8]{vietnam}

  2. Dùng ucs, inputenc, và babel:
    \usepackage{ucs}
    \usepackage[utf8x]{inputenc}
    \usepackage[vietnam]{babel}

Tôi đã thử cả hai cách và thấy kết quả dường như không có gì khác biệt.
Tôi có đọc được trao đổi của 1 số người nước ngoài (làm ở các trường đại học của Anh, Mỹ) về gõ tiếng Việt Unicode trong LaTeX. Các trao dổi này khá mới, vào nửa cuối 2006. Có vẻ như họ chuộng cách thứ 2 hơn là cách thứ 1. Tôi băn khoăn không biết liệu vnTeX có ưu điểm gì hơn (ngoại trừ việc khai báo chỉ mất 1 dòng thay vì 3 dòng )? Tôi muốn hỏi kĩ vì tôi sẽ dùng lâu dài, nên việc support & update gói là quan trọng (theo suy nghĩ của tôi thì các gói ucs, inputenc, và babel có support chính thức hơn). Mong các bác có kinh nghiệm giải thích dùm. Xin cảm ơn!