VietTUG.org - old forum

id = 3250, parent = 3248, thread = 2255, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.253.24.193, time = 2007/02/07 (1170858087) ,
subject = Re:toRe:TeXnicCenter v 1beta7 ( với auto completio, hits = 0, karma = 0+0-,
lyhai08:
thì không thể in ra file PDF (in bằng máy in ảo Adobe PDF) mà cứ báo lỗi METAFONT mode mismatch:
Để tạo kết quả PDF, tại sao không dùng LaTeX => PDF mà phải dùng máy in ảo?

http://sarovar.viettug.org/img/txc/toolbar1.jpg

Thử lại nhé!