VietTUG.org - old forum

id = 3249, parent = 3248, thread = 2255, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.253.24.193, time = 2007/02/07 (1170844552) ,
subject = Re:toRe:TeXnicCenter v 1beta7 ( với auto completio, hits = 0, karma = 0+0-,
1/ MỘt số chữ hoa không thể gõ được khi dùng encoding=TCVN3. Ví dụ Ấ, Ắ,... Cách khắc phục:

\let\up\MakeUppercase
% ...
\begin{document}
\up{ấng} % cho ra ẤNG
\up ấng % cho ra Ấng


2/ lyhai08 có thể cho mình xem:
(a) thông báo lỗi *.log của tex
(b) nội dung (toàn bộ hoặc một phần) tập tin tex phát sinh lỗi

Mình đoán lyhai08 dùng vnmik. Nhưng kô biết bản nào. VnMiK đang ở tình trạng devel (đang phát triển), có thể có một số lỗi chưa dự kiến hết. lyhai08 giúp mình nhé