VietTUG.org - old forum

id = 3248, parent = 2990, thread = 2255, catid = 13, locked = 0, moved = 0,
userid = lyhai08, ip = 222.253.0.246, time = 2007/02/07 (1170797218) ,
subject = toRe:TeXnicCenter v 1beta7 ( với auto completion ), hits = 0, karma = 0+0-,
Trong TeXnicCenter, mình không thể viết được chữ vừa hoa vừa đậm được. Tại sao lại vậy?

Ngoài ra, khi mình biên dịch ra được tập tin*.DVI và nhấn F5 để xem (Yap.exe) thì không thể in ra file PDF (in bằng máy in ảo Adobe PDF) mà cứ báo lỗi METAFONT mode mismatch: (Dưới là nội dung báo lỗi), Kỳ Anh giúp mình với!!!

./code.ce66da7434.html