VietTUG.org - old forum

id = 3208, parent = 3206, thread = 3059, catid = 16, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.225.9, time = 2007/01/08 (1168243092) ,
subject = Re:(slide) làm bạn với latex, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn nguyenquoc,

tài liệu trên esnip không tải về được có thể do nghẽn... hãy thử lại nhé!

việc cung cấp các ví dụ cần sự đóng góp của mọi người. Hiện chỉ có mỗi mìh làm, nhưng mình quá bận, nên chỉ dịch được qua tiếng Việt tài liệu hướng dẫn dùng powerdot thôi
mình muốn soạn tài liệu với font là 13 pt cho toàn văn bản phải làm như thế nào
mình đã viết rất rõ trong tài liệu. Vui lòng xem lại phần tuỳ chọn khi gọi lớp powerdot. Ngoài ra, có thể tham khảo wiki:lykz13