VietTUG.org - old forum

id = 3206, parent = 3059, thread = 3059, catid = 16, locked = 0, moved = 0,
userid = nguyenquoc, ip = 203.162.3.145, time = 2007/01/08 (1168204200) ,
subject = Re:(slide) làm bạn với latex, hits = 0, karma = 0+0-,
mình xun ngỏ một vài ý kiến :
về phần làm báo cáo trình diễn , làm slide nên có các ví dụ bằng tiếng việt cụ thể và kèm theo các đoạn mã nguyên gốc của nó luôn lỡ đọc tài liệu khó hiểu thì lấy ví dụ đem ra chạy thử rồi thay đổi từng bước. các ví dụ phải đi từng bước đơn giản nhất .
mình muốn soạn tài liệu với font là 13 pt cho toàn văn bản phải làm như thế nào

về các tài liệu trên diễn đàn nên nén lại để tiện tải về , khi gửi ở enips sao mình tải về không được mong chỉ giúp
về tài liệu của bác văn chú nên vui òng chỉnh lại cách trình bày ở trang giấy A4 một chút xúi vì khi in máy mình báo lỗi nên rất mong sự điều chỉnh này và có thể kèm theo đoạn code của tài liệu này luôn