VietTUG.org - old forum

id = 3192, parent = 3186, thread = 2777, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.231.74, time = 2006/12/31 (1167509971) ,
subject = Re:Gói times và tiếng việt, hits = 0, karma = 0+0-,
Về hóa học, bạn có thể tham khảo ở trang web này: http://hoahocvietnam.com/ .

Chúc bạn năm mới nhiều niềm vui và sớm học giỏi hóa!