VietTUG.org - old forum

id = 3191, parent = 3187, thread = 1432, catid = 28, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.231.74, time = 2006/12/31 (1167509806) ,
subject = Re:g::htt.jpg, hits = 0, karma = 0+0-,
xin chào! nếu thích hóa học thì chịu khó một chút, bạn sẽ học giỏi ngay thôi. Về hóa học, bạn có thể tham khảo ở trang web này: http://hoahocvietnam.com/ . Chúc bạn năm mới nhiều niềm vui và sớm học giỏi hóa!