VietTUG.org - old forum

id = 3188, parent = 3178, thread = 592, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = tyty, ip = 210.245.31.18, time = 2006/12/30 (1167435443) ,
subject = Re:chèn hình với wrapfig, hits = 0, karma = 0+0-,
Nhân thấy Bác viettug cho tấm hình phân thành hai cột như trên, vậy xin hỏi làm cách nào để mình điều chỉnh khoảng cách giữa hai cột trong lệnh \twocolumn ạ?