VietTUG.org - old forum

id = 3186, parent = 2784, thread = 2777, catid = 29, locked = 0, moved = 0,
userid = ngu_hoa, ip = 125.234.205.232, time = 2006/12/29 (1167381169) ,
subject = Re:Gói times và tiếng việt, hits = 0, karma = 0+0-,
Em là người mới các anh có thể giải thích cho em biết về những từ biệt ngữ đc không? Em thích học môn hoá lắm nhưng lại không có đi học nên muốn học về hoá trên mạng.... mấy anh có thể giúp em không?.........
em cám ơn