VietTUG.org - old forum

id = 318, parent = 288, thread = 245, catid = 7, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.38, time = 2005/11/05 (1131135435) ,
subject = Re:Vấn đề trang trí trong Tex., hits = 0, karma = 0+0-,
hhp:
Chào bạn,

Có phải ý bạn muốn mọi trang (không phân biệt chẵn, lẻ) đều có lề trái là 3, lề phải là 2 phải không? Nếu như vậy thì trong tùy chọn của lớp bạn thêm tùy chọn "oneside".

Chẳng hạn: \documentclass[12pt,oneside]{book}

Chúc bạn thành công.
Chào bạn hhp. Cảm ơn bạn đã hướng dẫn. Mình biết rối. Cảm ơn bạn nhiều