VietTUG.org - old forum

id = 314, parent = 311, thread = 248, catid = 16, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.15, time = 2005/11/03 (1130955717) ,
subject = Re:Tài liệu thiết kế luận án tốt nghiệp, hits = 0, karma = 0+0-,
Đúng là Bộ quy định như vậy. Nhưng bác là dân Toán thì... cũng đừng ngại lắm. Thử thương lượng ( hoặc âm thầm làm ) với phòng Quản lý khoa học và Khoa Toán xem. Dùng cỡ font 12pt. Bí quá thì bác dùng lớp extsizes. Tham khảo tài liệu của lớp này để biết chi tiết. ( Nếu có trục trặc bác mở topic riêng nhé )

Về cái quy định đó, ở VnOSS bàn nhiều lắm. Nhưng mà con kiến bàn chuyện con voi thôi hà

PS: vui lòng mở topic riêng! Chủ đề này chỉ bàn đến tài liệu của 'thesis-vi'. Cám ơn