VietTUG.org - old forum

id = 312, parent = 311, thread = 248, catid = 16, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.111.105, time = 2005/11/02 (1130937128) ,
subject = Re:Tài liệu thiết kế luận án tốt nghiệp, hits = 0, karma = 0+0-,
cho ra font VnTime trong Acrobat reader thì chịu thôi, bác Thành có gửi cho mình bản tiếng anh về hướng dẫn sử dụng font tiếng việt trong TeX, nhưng chưa hoàn chỉnh nên bác Thành nói là khoan hãy dịch sang tiếng việt, còn layout như bạn nói thì không có gì khó cả, tham khảo sách của Nguyễn Hữu Điển hay Lshort 2005vn của Nguyễn Tân Khoa để biết thêm chi tiết.