VietTUG.org - old forum

id = 3093, parent = 0, thread = 3093, catid = 25, locked = 0, moved = 0,
userid = newman, ip = 58.187.68.26, time = 2006/11/27 (1164576320) ,
subject = một số trục trặc khi làm việc với VnMik 2.1, hits = 4096, karma = 0+0-,
Trong lúc chờ VnMik 3, Viettug cho mình hỏi vấn đề này với.
Vấn đề 1:
Trước đây khi mình sử dụng môi trường proof trong VnMik 2.1 thì khi kết thúc môi trường có ký hiệu \qedsymbol, nhưng bây giờ khi sử dụng môi trường proof thì kết thúc không hiện ra ký hiệu này dù mình không có lệnh gì thay đổi mặc định của môi trường này. Thậm chí khi kết thúc môi trường chương trình còn không tự động sang một đoạn mới. Mình đã dùng thử lệnh \qedhere ở cuối nhưng cũng không thấy hiện ra dấu kết thúc.
Vấn đề 2:
Khi sử dụng gói diagxy, nếu dùng lệnh
$$\bfig
\square (0,0)[A`B`C`D;f`g`h`k]
\efig $$

thì biên dịch được, nhưng nếu dùng lệnh
$$\bfig
\square (0,0)[A`B`C`D;f`g`h`k]
\efig $$

thì chương trình báo lỗi
!File ended while scanning use of \squarepppp.

par
Các bạn làm ơn giải thích xem mình đã làm sai ở đâu với. Cảm ơn nhiều nhé.