VietTUG.org - old forum

id = 3069, parent = 3016, thread = 3007, catid = 16, locked = 0, moved = 0,
userid = nntien, ip = 203.162.3.148, time = 2006/11/14 (1163511973) ,
subject = Re:The LaTeX Companion, hits = 0, karma = 0+0-,
lyk:
Bác "Hai" chắc bận, có gửi cho bạn chưa? Mình dùng ké máy tính của em trai nên hiện không thể gửi bạn được. Bạn ráng chờ khoảng 3 hôm. Chúc bạn vui!
Anh có thể gửi cho em bản này được chứ! Em rất cần bản này kiếm trên mạng không ra! Anh giúp em tí nhé!
Anh có gửi qua: [email protected]
Thanks!