VietTUG.org - old forum

id = 3027, parent = 0, thread = 3027, catid = 5, locked = 0, moved = 0,
userid = hnghia, ip = 222.253.18.155, time = 2006/10/30 (1162198310) ,
subject = Hỏi về margin của đoạn văn!, hits = 1105, karma = 0+0-,
Xin chào tất cả các Anh! Hiện Em đang dùng PcTex để tạo đề thi Trắc nghiệm, Cho Em hỏi là khi muốn canh cho một đoạn văn bản cách lề phải (trái) xcm thì phải làm sao ạ? Các Anh giúp gấp cho Em với!Em cảm ơn nhiều nhiều, hậu tạ sau! Thân!